Obniżanie mocy kotłów i kotłowni na drodze elektronicznej