Podgrzewacze (ekonomizery) wody, powietrza

Oferujemy zabudowę dodatkowych podgrzewacza ( powietrza ) wody ( ekonomizera ) za kotłami wodnymi, parowymi, gazowymi, olejowymi i innymi, który pozwoli schłodzić spaliny lub gazy z określonej w założeniach temperatury o żądną przez inwestora wielkość.

Zbyt wysoka temperatura spalin jest powodem znacznych strat ciepła i spadku sprawności kotła. Można przyjąć, że dla kotłów węglowych obniżenie temperatury spalin o 20 °C daje przyrost sprawności 1 - 1,5%. Temperatura spalin za podgrzewaczem nie może być niższa od temperatury punktu rosy dla danych gazów.

Wielkość powierzchni grzewczej podgrzewacza dobieramy indywidualnie do podanych i uzgodnionych z inwestorem założeń. Moce podgrzewaczy zależą od parametrów spalin i i wielkości ich schłodzenia i wynoszą od 0,1 do 3 MW.

Wykonujemy poziome i pionowe podgrzewacze wody.

Poziomy stalowy podgrzewacz wody typu WR 10/** dostarczony jest na palecie, która stanowi jego dolną ścianę. Zmontowane stalowe wężownice na palecie stanowią układ przestawny. Specjalna technologia składania rur zapewnia niezmienność przestawnego rozstawu rur.

Wężownice spawane są do komór wlotowej i wylotowej, usytuowanych z jednego boku podgrzewacza, w pozycji pionowej z wlotem i wylotem wody z góry. Podgrzewacz charakteryzuje się bardzo dużą zdolnością odbioru ciepła z jednostki powierzchni. Dzięki temu jego masa i gabaryty są małe.

Należy zwrócić uwagę na zabudowę podgrzewacza na konstrukcji w taki sposób, która nie utrudnia komunikacji ( patrz zdjęcie obok ) Przed podgrzewaczem zalecamy zabudowę przelotowego, żeliwnego odpylacza przelotowego, zabezpieczającego podgrzewacz przed erozją popiołową i zanieczyszczeniem.

W przypadku braku miejsca na zabudowę podgrzewacza pionowego montujemy podgrzewacze pionowe o innej konstrukcji niż wyżej opisana.

Mamy bardzo duże doświadczenie w konstrukcji, doborze i zabudowie podgrzewaczy. Pracuje ich przeszło 20 szt, niektóre bezawaryjnie przeszło 5 lat, za kotłami typu WR 2,5, WR 10, WRm 25, OSR 32.

więcej (Nowe możliwości modernizacji kotłów wodnorurkowych) »