Okresowa kontrola kotłów wynikająca z przepisów prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego w art. 62 wprowadziła na właścicieli kotłowni obowiązek przeprowadzania kontroli okresowej (czasokres zależy od mocy kotła i paliwa ) polegającej na sprawdzaniu ich stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych.

Oferujemy Państwu wykonanie tych kontroli zgodnie z art. 62 prawa budowlanego oraz w oparciu o normę PN-EN 15378 „Systemy grzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów grzewczych” przy użyciu wymaganych do tego celu przyrządów pomiarowych spełniających wymogi normy PN-EN 50379-2.

Zakres prac obejmować będzie:
  1. Ustalenie klasy inspekcji kotłów wg PN-EN 15738
  2. Analizy projektu wykonawczego, instrukcji obsługi, zapisów ruchowych, mocy zamówionej przez odbiorców celem dopasowania mocy kotłów do potrzeb użytkowych;
  3. Sprawdzenie stanu technicznego kotłów ( oględziny, stan konserwacji ) i jego osprzętu oraz urządzeń współpracujących, prawidłowości zabudowy czujników i nastaw regulatorów, prowadzonej dokumentacji eksploatacyjno-remontowej;
  4. Sprawdzenie funkcjonowania kotła;
  5. Wykonanie pomiarów sprawności każdego z kotłów z określeniem strat: wylotowej, niezupełnego spalania, niedopału w żużlu dla kotłów węglowych, do otoczenia. Analiza spalin zostanie wykonana analizatorem spalin spełniającym wymogi normy PN-EN 50379-2 „Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów używanych do ustawowych przeglądów i ocen”.
  6. Sporządzenie protokołu w oparciu o PN-EN 15738 zawierającego ewentualne zalecenia i wyniki kontroli będącego załącznikiem do książki obiektu
Całość prace można wykonać w sezonie grzewczym ze względu na konieczność wykonania pomiarów sprawności kotłów. Cena wykonania usługi zależy od wielkości kotła, paliwa i miejsca zabudowy.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przegląd wykonywany z przepisów prawa budowlanego nie jest tożsamy z przeglądem wykonywanym okresowo przez serwisy i UDT i nie może go zastąpić jak również na konieczność stosowania przyrządów odpowiedniej klasy spełniających wymogi PN-EN 50379-2.