Kotły w technologii ściań szczelnych

Modernizacja kotła WR10 (WLM) na kocioł szczelny WRk

Na istniejącym fundamencie kotła w istniejących gabarytach stawiany jest nowy kocioł o ścianach szczelnych i lekką izolacją powłokową skin-casing. Zakres uzyskiwanych mocy: 11,6 - 20 MW, sprawności 82 - 85%.

Możliwe jest etapowanie prac, zwłaszcza w koncepcji. Zakres modernizacji zależy od zakładanego efektu. Inny będzie zakres prac dla uzyskania wzrostu sprawności przy zachowaniu mocy nominalnej kotła, a inny przy wzroście mocy i sprawności. Przy dużych wzrostach mocy należy się liczyć z ingerencją w układ odpylania i wyciąg spalin. Proponowane rozwiązania i odpowiadające im osiągi nie forsują kotła co zapewnia jego długoletnią międzyremontową eksploatację. Nie wyklucza to jednak możliwości przeciążenia kotła lub dostosowanie kotła do większych obciążeń przez zastosowanie odpowiednich materiałów.

1 etap modernizacji (Rys. 2)
Przebudowa komory paleniskowej na bazie ekranów z rur pionowych przylegających do siebie (nie mylić ze ścianami membranowymi) z izolacją powłokową (skin-casing). Rozwiązanie pozbawione obmurza (oprócz przedniego sklepienia) odpowiadające światowemu trendowi z zakresie konstrukcji części ciśnieniowej (poz.1). Wymiana istniejącego szkieletu rusztu na nowy o szczelnej konstrukcji (poz.2). Zastosowanie bębnowego dozownika węgla . (poz.3).

2 etap modernizacji (Rys. 3)
Przebudowa ciągu konwekcyjnego (poz.4) z wężownicami pęczków konwekcyjnych ustawionymi poprzecznie do osi wzdłużnej kotła, których kolana znajdują się przy ścianach bocznych. Dodatkową powierzchnią konwekcyjną będącą nowością w technice budowy kotłów jest dodatkowy poziomy podgrzewacz wody (poz.5) umieszczony za pośrednim żeliwnym odpylaczem spalin (poz.6). Rozwiązanie takie zabezpiecza przed erozją pyłu prawie połowę powierzchni konwekcyjnej kotła.