Kotły w technologii ściań szczelnych

Modernizacja kotła WR5 (WLM) na kocioł szczelny WRk

Kiedy ograniczone środki finansowe nie pozwalają w ramach przeprowadzonego remontu dokonać modernizacji w całości, taka modernizacja może być przeprowadzona wieloetapowo.

Oferowane kotły WRk o wydajności cieplnej 6,8 MW do 10MW (w zależności od potrzeb cieplnych użytkownika) z częścią ciśnieniową w rozwiązaniu ekranów z rur pionowych przylegających do siebie ( nie mylić ze ścianami membranowymi) z izolacją powłokową (skin - casing) są jednostką nowoczesną odpowiadającą trendowi światowemu w zakresie konstrukcji części ciśnieniowej.

I Etap modernizacji (Rys. 1 i 2)
 • przebudowa komory paleniskowej (poz.1),
 • wymiana istniejącego szkieletu rusztu na nowy (poz. 2),
 • zmiana instalacji zasilania paleniska węglem z warstwowego na kaskadowe (podajnik bębnowy, poz.3),
 • zmiana instalacji wtórnego powietrza.
II Etap modernizacji (Rys. 3)
 • przebudowa ciągu konwekcyjnego (poz.4),
 • zmiany rurociągów w obrębie kotła.
III Etap modernizacji (Rys. 3) Funkcję dotychczas powszechnie stosowanej warstwownicy w kotłach miałowych ustalającej grubość warstwy miału spełnia dozownik bębnowy. Z podajnika bębnowego miał węglowy dozowany jest na ruszt w dowolnej ilości poprzez napęd z płynną regulacją prędkości obrotowej. Napór słupa węgla z zasobnika, szczególnie węgla o dużej zawartości wilgoci, ubijający dotychczas warstwę na pokładzie rusztowym przejmuje podajnik bębnowy. Podajnik umieszczony na wysokości przedniego sklepienia powoduje, że warstwa węgla na ruszcie jest spulchniona ułatwiając lepszą penetrację powietrza. Walory instalacji kaskadowego zasilania paleniska węglem z podwójnym stopniem odpylania spalin zostały sprawdzone i potwierdzone w praktyce na kotłach WLM2,5 , WR5, OR16.

Uzyskane wyniki potwierdzają prawidłowość w doskonaleniu techniki spalania w warstwowych paleniskach rusztowych.

EFEKTY TECHNICZNO - EKONOMICZNE
 • Wysoka sprawność cieplna do 84%,
 • Wysoka skuteczność odpylania w wyniku zastosowania podwójnego odpylania,
 • Zmniejszenie ilości emitowanych gazów takich jak CO, węglowodory, sadza, benzo?piren poprzez znaczną poprawę procesu spalania w komorze paleniskowej wynikającego z zastosowania kaskadowego zasilania paleniska węglem,
 • Znaczna oszczędność energii elektrycznej w wyniku mniejszych oporów przepływu wody przez kocioł między innymi przez usunięcie zaworów zaporowych i zwrotnych znajdujących się na wlocie i wylocie kotła,
 • Dogodny dostęp do pęczków konwekcyjnych w drugim ciągu
 • Cena kotła jest niższa do ceny kotła wykonanego w technologii ścian membranowych.
Bliższe szczegóły po nadesłaniu zapytania na adres: Przedsiębiorstwo "Solve" sp. z o.o 62-500 Konin ul.Nadbrzeżna 1 tel/fax 063 2428109

więcej (Nowe możliwości modernizacji kotłów wodnorurkowych) »