Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

WR (WLM) 25

OFERTA możliwości modernizacji kotła wodnego WLM-25 (WR-25)

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Wymianie szkieletu rusztu
 2. Zmianie instalacji podmuchowej z przeniesieniem wentylatorów na poziom odżużlania
 3. Zmianie instalacji powietrza wtórnego
 4. Dobudowie separatorów pyłu (odpylaczy przelotowych) dla wersji 1
 5. Zabudowie podgrzewacza wody ( wersja 1 lub 2) w miejsce podgrzewaczy powietrza
 6. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
 7. Modernizacja festonu kotła
Efekty modernizacji
 1. Sprawność ruchowa kotła powyżej 80%
 2. Moc kotła do 32 MW
 3. Poprawa efektywności pracy paleniska
 4. Zmniejszenie emisji pyłów
 5. Poprawa elastyczności pracy kotła