Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Chłodnice spalin kotłów parowych

Celem zwiększenia sprawności kotłów parowych typu OR, OSR poprzez obniżenie ich temperatury spalin i odzyskanie ciepła zawartego w spalinach, proponuje się w zabudowę schładzacza spalin (podgrzewacza wody) w trakt istniejącego kanału spalin. Zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody jako wymiennika odzysknicowego do podgrzewania wody np. dla potrzeb cieplej wody użytkowej, centralnego ogrzewania lub wody ciepłowniczej stanowi oddzielny obieg wody nie związany z kotłem.

Pionowy zespól schladzacza spalin ustawiony za kotłem składa się z dwóch lub czterech bloków podgrzewaczy wody w zależności od wielkości wydajności kotła parowego. Zespół podgrzewaczy wody tworzących schładzanie spalin włączony jest w układ rurociągów technologicznych dla potrzeb np. c.w.u. i c.o.

Podgrzewacz posadowiony jest na palecie tworzącej jego konstrukcję wsporczą.

Dane techniczne

Typ podgrzewacza
PP
Ciśnienie obliczeniowe
1,6 MPa
Temperatura obliczeniowa
175 °C
Wydajność cieplna
w zależności od potrzeb
Maksymalna temperatura wody na wylocie
150 °C