Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Kotły parowe typu CR/PLM

OFERTA możliwości modernizacji kotła CR (PLM)

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Część ciśnieniowa
  • dodatkowe ekranowanie ścian bocznych dolnej części komory paleniskowej
 2. Wymiana szkieletu rusztu
 3. Zmiana instalacji powietrza podmuchowego
 4. Zabudowa instalacji powietrza wtórnego
 5. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
Efektem modernizacji jest:
 1. Wzrost wydajności kotła o około 30%
 2. Wzrost sprawności do 80%
 3. Obniżenie oporów przepływu wody przez kocioł
 4. Zwiększenie wielokrotności cyrkulacji wody przez kocioł
 5. Poprawa efektywności procesu spalania