Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Kotły parowe typu OR

OFERTA możliwości modernizacji kotła OR-10

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Część ciśnieniowa
  • zabudowa na wylocie z komory paleniskowej pęczka o charakterze powierzchni konwekcyjno-opromieniowanej
  • modernizacja pęczków konwekcyjnych ( podgrzewacz wody II ciągu)
  • wymianie żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe
 2. Wymianie szkieletu rusztu
 3. Modernizacji instalacji wtórnego powietrza
 4. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
Efektem modernizacji jest:
 1. Wzrost wydajności kotła o około 20 - 30%
 2. Zwiększona sprawność ruchowa kotła o około 8%
 3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na wyprodukowanie 1 tony pary wodnej
 4. Znaczna poprawa dynamiki kotła ( szybkie reagowanie zmianą parametrów kotła na zmiany ilości powietrza i posuwu rusztu)
 5. Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie minimalnych wydajności
 6. Zwiększona pewność ruchowa stalowego podgrzewacza wody
 7. Poprawa efektywności procesu spalania
 8. Zmniejszenie emisji pyłu

OFERTA możliwości modernizacji kotła OR-16

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Część ciśnieniowa
  • zabudowa na wylocie z komory paleniskowej pęczka o charakterze powierzchni konwekcyjno-opromieniowanej
  • wymianie żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe
 2. Wymianie szkieletu rusztu
 3. Zabudowie instalacji wtórnego powietrza
 4. Zmianie instalacji powietrza podmuchowego
 5. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
Efektem modernizacji jest:

 1. Obniżenie odparowania w stalowym podgrzewaczu wody, by kocioł mógł pracować przy ciśnieniu pary na wylocie z kotła w granicach 0,5 - 1,7 MPa
 2. Zmniejszenie temperatury wylotowej pary z 450o C na 220oC
 3. Zwiększenie sprawności ruchowej kotła o około 8%
 4. Znaczna poprawa dynamiki kotła ( szybkie reagowanie zmiany parametrów kotła na zmiany ilości powietrza i posuwu rusztu)
 5. Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie minimalnych wydajności
 6. Zwiększona pewność ruchowa stalowego podgrzewacza wody
 7. Poprawa efektywności procesu spalania
 8. Zmniejszenie emisji pyłu

OFERTA możliwości modernizacji kotła OR-32

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Część ciśnieniowa
  • zabudowa na wylocie z komory paleniskowej pęczka o charakterze powierzchni konwekcyjno-opromieniowanej
  • wymianie żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe
  • zwiększenie powierzchni opromieniowanej komory paleniskowej
 2. Wymiana szkieletów rusztów
 3. Zabudowa instalacji wtórnego powietrza
 4. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
Efektem modernizacji jest:
 1. Wzrost sprawności ruchowej kotła o około 5%
 2. Poprawa efektywności procesu spalania
 3. Zmniejszenie emisji pyłu
 4. Wzrost wydajności kotła do 40 t/h
 5. Znaczna poprawa dynamiki kotła
 6. Zwiększenie pewności ruchowej podgrzewacza wody
 7. Zwiększenie elastyczności ruchowej przy niższym ciśnieniu bez obawy o pewność cyrkulacji