Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Kotły parowe typu OSR

OFERTA możliwości modernizacji kotłów OSR 16

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Zmianach części ciśnieniowej kotła
  • zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej parownika kotła
  • wymianie żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe
 2. Wymianie szkieletu rusztu
 3. Zabudowie instalacji powietrza wtórnego
 4. Zastosowaniu w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
 5. Zastosowaniu recyrkulacji spalin
Efektem modernizacji jest:
 • Zwiększenie wydajności kotła o około 20%
 • Wzrost sprawności do 80%
 • Zdecydowane zmniejszenie emisji tlenku węgla CO
 • Znaczne obniżenie emisji tlenków azotu NOx
 • Poprawa efektywności procesu spalania
 • Znaczna poprawa dynamiki kotła
 • Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie minimalnych wydajności
 • Zwiększona pewność ruchowa podgrzewaczy wody

OFERTA możliwości modernizacji kotłów OSR 25

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Zmianie części ciśnieniowej kotła
  • zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnego parownika kotła
  • wymiana żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe
 2. Wymianie szkieletu rusztu
 3. Zabudowie instalacji powietrza wtórnego
 4. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
 5. Zastosowanie recyrkulacji spalin
Efektem modernizacji jest:
 1. Zwiększenie wydajności kotła o około 20%
 2. Wzrost sprawności do 80%
 3. Zdecydowane zmniejszenie emisji tlenku węgla CO
 4. Znaczne obniżenie emisji tlenków azotu NOx
 5. Poprawa efektywności procesu spalania
 6. Znaczna poprawa dynamiki kotła
 7. Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie minimalnych wydajności
 8. Zwiększona pewność ruchowa podgrzewaczy wody

OFERTA możliwości modernizacji kotłów OSR 32

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Zmianach części ciśnieniowej kotła
  • zabudowa dodatkowej powierzchni parownika kotła
  • wymiana żeliwnego podgrzewacza wody na stalowy
 2. Wymianie szkieletu rusztu
 3. Zabudowie instalacji powietrza wtórnego
 4. Zastosowaniu w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
 5. Zastosowania recyrkulacji spalin
Efektem modernizacji jest:
 1. Zwiększenie wydajności kotła o około 20%
 2. Wzrost sprawności do 80%
 3. Zdecydowane zmniejszenie emisji tlenku węgla CO
 4. Znaczne obniżenie emisji tlenków azotu NOx
 5. Poprawa efektywności procesu spalania
 6. Znaczna poprawa dynamiki kotła
 7. Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie minimalnych wydajności
 8. Zwiększona pewność ruchowa żeliwnych podgrzewaczy wody