Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

WCO80

OFERTA możliwości modernizacji kotła typu WCO-80

Zakres modernizacji polega głównie na:
  1. Wymianie szkieletu rusztu
  2. Zmianie instalacji podmuchowej wraz z wentylatorem
  3. Zabudowa podgrzewacza wody
  4. Zabudowa separatora pyłu
  5. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
Efekty modernizacji
  1. Wzrost sprawności kotła powyżej 80%
  2. Wzrost mocy cieplnej kotła do 2MW
  3. Poprawa efektywności procesu spalania w palenisku
  4. Zmniejszenie emisji pyłu i gazów
  5. Emisja spalin mieści się w grupie B