Instalacje odpylania uzyskujące stężenia pyłu poniżej 100 mg/m3. Odlewy żeliwne cyklonów typu NZ, OMW.
Kotły w technologii ścian szczelnych 2-20MW