Kotły w technologii ściań szczelnych

Modernizacja kotłowni z kotłami WR25 (WLM)

Wiele średnich i dużych ciepłowni miejskich jak i zakładowych wyposażona jest w wodno-rurowe kotły rusztowe typu WR25 (WLM 25) opalane węglem kamiennym. Ciepłownie wyposażone tylko w kotły rusztowe WR25 o wydajności 29 MW (25Gcal/h) powinny dysponować wielkością mniejszym kotłem dla pokrycia potrzeb cieplnych w okresie poza sezonem grzewczym lub przy niskich obciążeniach.

Optymalnym rozwiązaniem jest postawienie na istniejącym fundamencie dwóch symetrycznych kotłów WRk z pozostawioną między nimi przerwą zapewniającą dostęp do montażu i ewentualnych remontów, z możliwością niezależnej ich pracy. Kotły te zaprojektowano w Przedsiębiorstwie Solve dla racjonalnego wykorzystania budynku kotłowni i układu przestrzennego hali kotłowej. Przy takim rozwiązaniu zyskuje się na dyspozycyjności i możliwości rozłożenia kosztów inwestycyjnych w czasie. Oba kotły nie muszą być stawiane jednocześnie, gdyż każdy z nich wyposażony w indywidualne instalacje podmuchowe, wyciągowa- odpylające może pracować niezależnie.

Kotły WRk o wydajności cieplnej 12 do 18 MW każdy (w zależności od potrzeb cieplnych) z częścią ciśnieniową w rozwiązaniu ekranów z rur pionowych przylegających do siebie ( nie mylić ze ścianami membranowymi) z izolacją powłokową (skin - casing) jest jednostką nowoczesną odpowiadającą trendowi światowemu w zakresie konstrukcji części ciśnieniowej.

Funkcję dotychczas powszechnie stosowanej warstwownicy w kotłach rusztowych WR (WLM) ustalającej grubość warstwy miału węglowego na ruszcie w kotle WRk spełnia dozownik bębnowy. Z dozownika bębnowego miał węglowy jest dozowany na ruszt w wymaganej ilości poprzez napęd z płynną regulacją prędkości. Napór słupa węgla z zasobnika, szczególnie węgla o dużej zawartości wilgoci, ubijający dotychczas warstwę na pokładzie rusztowym przejmuje podajnik bębnowy. Podajnik umieszczony na wysokości przedniego sklepienia powoduje, że węgiel na ruszcie jest spulchniony , ułatwiając lepszą penetrację powietrza.

Walory instalacji kaskadowego zasilania paleniska węglem z podwójnym stopniem odpylania spalin zostały sprawdzone i potwierdzone w praktyce na jednostkach WR2,5 ; WR5 i OR16. Uzyskane wyniki potwierdzają prawidłowość w doskonaleniu techniki spalania w warstwowych paleniskach rusztowych.

EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE
  1. Wysoka sprawność cieplna kotła w okresie pracy poza sezonem grzewczym
  2. Wysoka skuteczność odpylania w wyniku zastosowania podwójnego odpylania (odpylacz przelotowy i multicyklon) i pracy instalacji odpylających na zalecanych parametrach wlotowych do urządzeń odpylających
  3. Zmniejszenie ilości emitowanych oporów takich jak: CO, węglowodory, sadza, benzo?piren, poprzez znaczną poprawę procesu spalania w komorze paleniskowej wynikającego z zastosowania kaskadowego zasilania paleniska węglem